• BR רכיבת שטח

    אתר אינטרנט

BR רכיבת שטח

שיעורים, טיולים ואירועים

הלקוח

BR רכיבת שטח

שיעורים, טיולים ואירועים

מעברים מסובכים, מצוקים גבוהים ומציאת דרכים חדשות. לשבת על הסוס תוך כדי יצירת שקט פנימי וחיבור מופלא ומיוחד עם הסוס, לתקשר עם בעל החיים העתיק הזה, לתת לו חופש, לדרוש ממנו עבודה ולהגיע לחיבור שמאפשר להגיע למקומות חדשים, פנימיים וחיצוניים. להתגבר על הפחדים, להגיע רחוק ולהרגיש אותנו את הטבע שמקיף אותנו ואת הסוס הופכים ליחידה אחת חזקה שקטה ומושלמת.

הפרויקט